22 ŘEK a NAŠI PARTNEŘI

* Zpracované pouze sjízdnost, jezy, stupně.

Data z vodočtů získáváme se souhlasem a po dohodě od CHMI a SHMU.