MOBILNÍ APLIKACE

Mobilní aplikace pro vodáky obsahuje

 • 22 řek nebo jejich úseků, postupně přidáváme další
 • sjízdnost a obtížnost jednotlivých úseků na řece
 • vzdálenost a doba jízdy mezi jednotlivými místy na řece
 • režim navigace, který ukazuje, kde se na řece nacházíte, a dobu příjezdu na vybrané místo
 • navigace na místa na řece (v Google Maps).

 • Všechna data kromě aktuální sjízdnosti je možné stáhnout offline.
 • Aplikace je zdarma
Stahujte Kilometráž Get it on Google Play

Požadavky: pro chytré telefony s Androidem 4.x a vyšším, 50MB prostoru na fotky na každou řeku, GPS a Internet na pravidelnou aktualizaci vodočtů a sjízdnosti

Co aplikace umí?

Seznam řek

V seznamu řek jsou všechny aktuálně zmapované řeky

U řeky jsou vždy zobrazeny úseky, jejich délka, a to, zda jsou podle vodočtů sjízdné a nově i o kolik cm nad hranicí. Data z vodočtů jsou aktualizována každých 10 - 15 minut a (je třeba být připojen k Internetu).

Řeku je možné prohlížet online, ale doporučujeme si ji tlačítkem offline uložit - vše se stáhne a připojení k Internetu pak již není potřeba.


Stahování dat offline

Před stažením dat se zobrazí varování - fotky mají zpravidla 50 MB na řeku, což může zahýbat s množstvím přenesených dat. Také není vhodné fotky stahovat na pomalém připojení, které je v okolí řek pravidlem a kde stažení jedné řeky může trvat i desítky minut.

Všechny fotky v Kilometráži jsou uváděné se souhlasem jejich autorů.Detail řeky

Detail řeky je tvořený seznamem bodů od pramene k ústí, které se na řece vyskytují. Každý bod je označený vzdáleností od začátku úseku a od předchozího bodu.

Také jsme doplnili cestovní rychlost, takže vidíte, jak dlouho poplujete do kempu nebo k jezu na trase. V horní části je úsek s ukazatelem, kde se na řece nacházím.

Body (jeden nebo více) je možné zamknout a pak se zobrazuje vzdálenost mezi zamčenými body, což je vhodné pro plánování trasy.


Režim jízdy na řece

Pro ty, kteří by chtěli vědět, kde přesně na řece jsou (situace se najdou - začíná pršet, děti mají hlad, stmívá se a tábořiště nikde), je možné v Kilometráži zapnout režim na řece a podívat se, kde se přesně nacházíte.

Nejbližší bod po proudu je podbarvený a zobrazuje se vzdálenost k němu a případně i k dalším bodům po i proti proudu.

Pokud se nacházíte dál od osy řeky, je zobrazena i vzdálenost k této ose (vhodné např pro orientaci na přehradách nebo při dojezdu autem na tábořiště).

Čas zobrazený v režimu na řece je čas dojezdu. Poslední bod s časem je ten, kam dojedete se západem slunce :).


Detail bodu na řece

Body na řece obsahují základní vodácké údaje (kde přenášet, jestli je jez sjízdný apod.) a některé obsahují fotky nebo nákres (jezu).

Pokud jezy patří mezi "suché" (špatně se pod nimi pokračuje v jízdě) nebo nebezpečné (hrozí nebezpečí utonutí), je na to upozorněno odkazem v dolní části popisku na stránky www.nebezpecnejezy.cz a www.suchejezy.cz.


Tlačítkem událost na řece (modré kolečko ve spodní části) můžete k tomuto bodu přidat fotku nebo nahlásit chybné údaje. Za každé upřesnění děkujeme


Sjízdnosti a vodočty

Ke každému úseku na řece je vodočet, podle kterého zjistíte sjízdnost. Data se aktualizují každých cca 10-15 minut. Rozeznáváme tyto úrovně:

 1. Nesjízdné - sucho (červená) - Řeka je nesjízdná z důvodu malého množství vody a nelze ji souvisle splouvat.
 2. Sjízdné - málo vody (oranžová) - řeka je sjízdná s obtížemi (drhne to), některá místa je třeba přetahovat.
 3. Sjízdné (zelená) - Optimální množství vody v řece, lze splouvat bez omezení. Obtížnosti jsou vypovídající k tomuto stavu vody.
 4. Sjízdné - celoročně (tmavě zelená) - Sjízdnost se během roku nemění, nezávisí na počasí a množství srážek a nemá smysl se otázkou je/není sjízdné zabývat.
 5. Nevhodné pro sjíždění - moc vody (černá) - Dosaženo nadstavu, při kterém se mění obtížnost nahoru, řeka již není vhodná pro splouvání, případně je dosaženo 1.SPA.